Convocatòria (en català)

logo comicCongrés Internacional Còmic i compromís social
València, 18-20 de novembre de 2015

La ubicació del còmic dins dels estudis acadèmics tradicionalment havia estat desatesa i relegada, pel seu caràcter popular i l’associació que, des de l’alta cultura, s’establia generalment entre la seua pràctica i la recepció per part d’un públic majoritàriament infantil i juvenil. Tanmateix, a partir dels anys seixanta, de manera progressiva es reconeix la seua funció comunicacional i el còmic ressorgeix renovat, amb importants canvis inherents tant al disseny gràfic en sí com, especialment, a les temàtiques, els gèneres i la narrativa. A tall d’exemple, hom pot esmentar el debat generat pel concepte de «novel·la gràfica».

Així, aquesta transformació ha donat un conjunt d’obres de gran maduresa que uneixen a la funció primera d’entretenir la intenció de fer reflexionar sobre aspectes i problemes concrets de la societat, amb una proposta de lectura crítica adreçada a lectors madurs. Des d’aquestes premisses han sorgit obres de la importància de Maus (Art Spiegelman), El Eternauta (Oesterheld), Adolf (Tezuka), Paracuellos (Giménez), From Hell (Campbell / Moore), Le Cri du peuple (Tardi), Traç de guix (Miguelanxo Prado), Valentina (Guido Crepax), No pasarán (Vittorio Giardino), Persèpolis (Marjanie Satrapi), Palestine (Joe Sacco), etc.

D’aquesta manera, dins el marc dels usos públics del passat, el còmic també ha vingut a configurar un artefacte de memòria col·lectiva capaç de transmetre les preocupacions pròpies d’uns artistes que impregnen la seua obra d’una mirada responsable amb l’entorn. Com també ho han fet la literatura, la pintura o el cinema, el còmic ha mostrat el seu vigor subversiu en el moment de suscitar interrogants, qüestionar i desestabilitzar. A més, algunes manifestacions similars, com ara l’humor gràfic, la vinyeta, o recentment els memes o muntatges d’internet, tenen el plus d’assolir un públic més ampli, la qual cosa els constitueix com un suport idoni per a la reflexió sobre alguns fets històrics, processos traumàtics o temes socials.

En conseqüència, des d’una marcada perspectiva interdisciplinària, al Congrés Internacional Còmic i Compromís Social, que es durà a terme a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, del 18 al 20 de novembre de 2015, principalment pretenem discutir sobre la capacitat del còmic per a representar canvis polítics, socials i culturals.

Línies temàtiques

Les següents línies temàtiques es proposen com a camps dins els quals inscriure les aportacions dels participants.

– La construcció identitària a partir del còmic

– El còmic i l’ús públic del passat

– Memòria i testimoniatge

– Vinyetes de l’exili

– La transició espanyola dibuixada

– Gèneres i fronteres entre el dibuix i la paraula

– Sàtira, llibertat d’expressió i incidència social

– L’humor gràfic i la política

– El còmic com a eina didàctica

– Vellesa i malaltia

Presentació de comunicacions i pòsters

Les comunicacions presentades han de ser inèdites. Cada ponent disposarà de vint minuts per a la seua exposició. Els interessats poden enviar les propostes a comicycompromisosocial@gmail.com. Els resums no han de superar l’extensió de 300 paraules.

Igualment queda oberta la recepció de propostes per a la presentació de pòsters. En aquest cas, invitem els creadors que desitgen mostrar la seua obra relacionant-la amb les temàtiques descrites. Tots els pòsters acceptats s’exhibiran en el marc del Congrés.

El termini per a la presentació de propostes –comunicacions i pòsters- s’amplia fins a l’11 de setembre de 2015. Abans del 25 de setembre es confirmarà l’acceptació o no de les propostes. En tots els casos, el Comité Organitzador certificarà la participació en el Congrés.

Quota d’inscripció per a comunicants: 50€.

L’assistència serà gratuïta, tret dels casos en què l’assistent requerisca el reconeixement de la participació per les següents vies:

Quota d’inscripció per a estudiants que convaliden l’assistència per crèdits de lliure elecció (1 ECTS): 30€.

Quota d’inscripció per a assistents amb certificat: 20€.

Anuncios